Algemene voorwaarden

Het huisdier van een ander onder je hoede nemen is een grote verantwoordelijkheid. Die nemen we heel serieus. We vinden het belangrijk dat duidelijk is wat u wel en niet van ons mag verwachten. Daarom: op het verblijf van uw dier op Syltjer Wâld zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. 

Algemeen
Syltjer Wâld verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier dat bij haar verblijft. Syltjer Wâld zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de  eigenaar van het gastdier ten aanzien van huisvesting en verzorging van het dier.  

Syltjer Wâld behoudt zich te allen tijde het recht voor een dier zonder opgaaf van redenen een verblijf te weigeren. 

Honden
Gasthonden op Syltjer Wâld verblijven de gehele dag gezamenlijk in verblijf en speelweide. Dat is alleen mogelijk met sociale dieren die goed functioneren in grotere groepen honden. Het aannamebeleid van Syltjer Wâld is erop gericht de groepen zo samen te  stellen dat een plezierig verblijf voor alle gasthonden wordt bevorderd. Van de eigenaar wordt gevraagd voorafgaand aan een eerste verblijf met zijn hond een kennismakingsbezoek te brengen aan Syltjer Wâld,  waarbij naar vermogen zal worden beoordeeld of het gedrag van de hond een verblijf op Syltjer Wâld mogelijk maakt. 

Alle gasthonden dienen bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte, en aantoonbaar de volgende entingen te hebben gehad: 1. de cocktail: d.w.z. bescherming tegen hondenziekte, parvo, weil, para-influenza, etc (vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend.) 2. Kennelhoest: d.m.v. vaccinatie (termijn zie onder 1.) of d.m.v. neusspray Intrac (niet minder dan 5 dagen en niet langer dan 10 maanden voor de eerste verblijfsdag toegediend). Voor de duur van het verblijf dient het inentingsboekje op Syltjer Wâld te  worden afgegeven.

Katten
Gastkatten op Syltjer Wâld verblijven de gehele dag gezamenlijk in verblijf en buitenren. Dat is alleen mogelijk met katten die de aanwezigheid van soortgenoten accepteren. 

Alle gastkatten dienen bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte, en aantoonbaar de volgende entingen te hebben gehad: 1. Kattenziekte (vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend). 2. Niesziekte: (vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend). Voor de duur van het verblijf dient het inentingsboekje  op Syltjer Wâld te worden afgegeven. 

Konijnen
Gastkonijnen dienen te zijn ingeënt voor Myxomatose en VHS. Voor beide entingen geldt dat de geldigheidsduur van de enting niet mag vervallen tijdens het verblijf op Syltjer Wâld. Voor de duur van het verblijf dient het inentingsboekje op Syltjer Wâld te worden afgegeven.  

Wij raden u aan uw konijn voorafgaand aan een verblijf op Syltjer Wâld te ontwormen. 

Dierenarts
De eigenaar machtigt Syltjer Wâld om in geval van (vermoeden van) ziekte of verwondingen van een gastdier tijdens het verblijf op Syltjer Wâld naar eigen inzicht en op kosten van de eigenaar een  dierenarts te consulteren. Indien mogelijk wordt de eigenaar vooraf geraadpleegd, en verder op de hoogte gehouden.  

Reserveren
Een reservering is pas definitief als deze van de zijde van Syltjer Wâld is bevestigd. Indien zonder voorafgaand bericht van een reservering geen gebruik wordt gemaakt, kunnen de kosten voor de overeengekomen verblijfsduur in rekening worden gebracht.

Betaling
De eigenaar is verplicht de kosten voor het verblijf van het gastdier bij het ophalen van het dier geheel te voldoen. Er kan gepind worden maar cash mag ook. Conform de op de website van  Syltjer Wâld genoemde tarieven en voorwaarden.  

Aansprakelijkheid
Syltjer Wâld is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove tekortkoming die aan haar of aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die in haar opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen.  

De eigenaar is verplicht voorafgaand aan of bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en documenten aan Syltjer Wâld te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor een goede en  verantwoorde huisvesting en verzorging van het  gastdier op Syltjer Wâld. De eigenaar is aansprakelijk tegenover Syltjer Wâld voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens en documenten met  betrekking tot het gastdier. 

De eigenaar is tegenover Syltjer Wâld aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt.  

Syltjer Wâld is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de eigenaar op Syltjer Wâld achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier. 

Syltjer Wâld is niet aansprakelijk indien een gastdier tijdens een verblijf komt te overlijden. 

De eigenaar van het gastdier blijft te alle tijde  hoofdverantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn dier. 
 
>>> download een printervriendelijke versie